fbpx

Teacher Languague Trainning

Introduction to language showering. A Finnish early language learning and teaching method that focuses on positive pedagogy and motivation enhancement through learning by doing.

This course consists of the theoretical & practical aspects of the method. Lectures, tasks, videos & assessments are included to enhance learning.

Each student on this course will be able to comment and discuss these topics via the platform’s social attributes.

Have fun learning!

Introduction

1
What is language showering?
2
Exercise: The characteristics of language showering
1 question

Positive Pedagogy

1
LS and Positive Pedagogy
2
Exercise: Tips and tools for positive pedagogy
1 question

Teaching and Learning Aids

1
Teaching and Learning Aids
2
Technology and Language Showering
3
Exercise: Teaching and Learning Aids

Managing - Motivating - Rewarding Learners

1
Managing Learners
2
Examples of Rewarding Systems
3
Exercise: Managing, Motivating and Rewarding Learners
1 question

Evaluation and Assessment

1
Evaluating Learners
2
Exercise: Evaluation and Assessment
1 question

Creating Your Own Materials

1
Creating Your Own Materials
2
10 Week Example Plan
3
LS Session Creator
4
Project-based Learning

Material Package

1
LS Material Package
2
Flashcards: Numbers 1-20
3
Flashcards: Vehicles
4
Flashcards: Fruits and Berries
5
Flashcards: Professions
6
Flashcards: Animals
7
Flashcards: Vegetables
8
Flashcards: Colours
9
Flashcards: Clothing
10
Flashcards: Emotions
11
Flashcards: Weather
12
Flashcards: Body parts

Expert Interview

1
Interview with Teemu Kuutila - part 1
2
Interview with Teemu Kuutila - part 2
3
Interview with Teemu Kuutila - part 3
4
Interview with Teemu Kuutila – part 4
5
Interview with Teemu Kuutila – part 5

Final Assignments

1
Final Assingments Instructions
2
Final Assignment - Test
2 questions
3
Final Assingment: Teacher Languague Trainning Course

Finale

1
Thank you!

Hãy là người đánh giá đầu tiên

Vui lòng, đăng nhập để đánh giá
Đăng ký ngay
Đã đăng ký: 0 học viên
Thời lượng: 3 months
Các bài giảng: 30

Giờ làm việc

Thứ Hai 8.00 am - 4.00 pm
Thứ Ba 8.00 am - 4.00 pm
Thứ Tư 8.00 am - 4.00 pm
Thứ Năm 8.00 am - 4.00 pm
Thứ Thứ 8.00 am - 4.00 pm
Thứ Bảy 8.00 am - 4.00 pm
Chủ Nhật Nghỉ
Teacher Languague Trainning
Giá:
4.930.000 đ
Layer 1
Đăng Nhập Danh mục
Trang web này sử dụng cookie và yêu cầu dữ liệu cá nhân nhằm nâng cao trải nghiệm duyệt web.