fbpx

ĐĂNG KÝ / ĐĂNG KÝ tài khoản

Video hướng dẫn

ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ tài khoản

 • Cửa sổ đăng nhập / đăng ký sẽ hiện ra
 • 1: Đăng nhập, nếu đã có tài khoản
 • 2: Đăng nhập bằng tài khoản Facebook
 • 3: Đăng nhập bằng tài khoản Google
 • 4: Đăng ký tài khoản mới

Đăng ký tài khoản mới

Lưu ý: mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, 1 ký tự in hoa và 1 ký tự số. VD: NordicKivi123
 • Khi đăng ký sẽ có 1 email gửi về hộp thư như sau
 • Làm theo hướng dẫn để kích hoạt tài khoản, sau khi kích hoạt trang tài khoản sẽ hiện ra
 • 1: Ảnh đại diện
 • 2: Tên tài khoản
 • 3: Các chứng chỉ đã có
 • 4: Sửa hồ sơ
 • 5: Phần tương tác giữa các học viên và giáo viên hướng dẫn (giống như mạng xã hội)
 • 6: Các khóa học đã đăng ký
 • 7: Các câu đố đã thực hiện
 • 8: Đơn hàng đã thực hiện

Phần sửa hồ sơ

 • Lưu ý: Bạn nên điền tên đúng của mình để khi kết thúc khóa học chứng chỉ sẽ điền tên này
 • Bạn cũng có thể đổi mật khẩu ở đây. Sau khi điền xong bấm LƯU THAY ĐỔI

Layer 1
Đăng Nhập Danh mục
Trang web này sử dụng cookie và yêu cầu dữ liệu cá nhân nhằm nâng cao trải nghiệm duyệt web.