fbpx

EduEffect

Các khóa học của Edu Effect Phần Lan

Ưu đãi đặc biệt cho khóa học 6.600.000 chỉ còn 900.000 khi đạt được 1000 học viên đăng ký.
Sơ cấp
8 Bài giảng
4 tuần
Thêm vào Yêu thích
6.600.000 đ
EduEffect
3 months
4.930.000 đ
Introduction to language showering. A Finnish early language learning and teaching method that focuses on positive pedagogy and motivation enhancem...
30 Bài giảng
3 months
Thêm vào Yêu thích
4.930.000 đ
Khoá học trực tuyến Phương pháp giáo dục mầm non của Phần Lan – Finnish Early Childhood Education Online Course Mục tiêu khoá học: Với chủ đề theo ...
24 Bài giảng
6 tháng
Thêm vào Yêu thích
985.000 đ
EduEffect
6 months
5.900.000 đ
After the success of the first online course Introduction to Language Showering marked the long-term relationship between EduEffect Finland and Nor...
6 Bài giảng
6 months
Thêm vào Yêu thích
5.900.000 đ
Phương pháp giáo dục mầm non của Phần Lan nhiều năm nay luôn dẫn đầu thế giới, không chỉ về phương thức giảng dạy mà còn là kết quả đạt được. Phươn...
6 Bài giảng
6 tháng
Thêm vào Yêu thích
5.900.000 đ
Hot
Đây là khóa học nhập môn của Phương pháp Tưới Ngôn Ngữ – “Language showering” (trước đây được gọi là Tắm Ngôn Ngữ). Hãy cùng bắt đầu cuộc hàn...
22 Bài giảng
Thêm vào Yêu thích
3.000.000 đ 1.000.000 đ
EduEffect
3.000.000 đ 1.000.000 đ
An introductory course to Language Showering. Begin your journey to the world of fun, active language learning! This is the first part of EduEffect...
14 Bài giảng
Thêm vào Yêu thích
3.000.000 đ 1.000.000 đ
Layer 1
Đăng Nhập Danh mục
Trang web này sử dụng cookie và yêu cầu dữ liệu cá nhân nhằm nâng cao trải nghiệm duyệt web.