fbpx

Kristóf Fenyvesi

Postal Address:

EduEffect Finland Oy - Selininkatu 7, 33240 Tampere, Phần Lan

Kristóf Fenyvesi

là nhà nghiên cứu về STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học), Phương pháp học chéo, đa lĩnh vực và văn hoá đương đại tại Viện nghiên cứu phát triển giáo dục thuộc Đại học Jvväskylä – thành viên của Nhóm nghiên cứu sáng tạo môi trường học tập và Nhóm nghiên cứu về giáo dục, đánh giá và học tập.

Layer 1
Đăng Nhập Danh mục
Trang web này sử dụng cookie và yêu cầu dữ liệu cá nhân nhằm nâng cao trải nghiệm duyệt web.