fbpx

Zoom: Hội Thảo Phương Pháp Giáo Dục Chủ Động của Phần Lan

Ngày hội thảo: 10/01/2021 7:30 chiều
Mật khẩu: edufinn
Tham gia bằng trình duyệt Tham gia bằng Ứng dụng Zoom
Layer 1
Đăng Nhập Danh mục
Trang web này sử dụng cookie và yêu cầu dữ liệu cá nhân nhằm nâng cao trải nghiệm duyệt web.