fbpx

Feedback

  Họ & Tên

  Email

  Những lợi ích khóa học mang đến cho bạn.
  Khóa học rất hữu ích và tôi có nhiều ý tưởng.Khóa học khá hữu ích và tôi có vài ý tưởng mới.Khóa học không hữu ích.

  Những lợi ích khóa học mang đến học sinh của bạn.
  Các bé rất thích các ý tưởng hoạt động.Các bé thích các ý tưởng hoạt động.Các bé không thích các ý tưởng hoạt động..

  Phương pháp học chủ động.
  Khóa học rất truyền cảm hứng.Khóa học truyền cảm hứng.Khóa học không truyền cảm hứng.

  Phản hồi khác:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7CML83vcjyFCpxe_j8VTLJPPeFu3gNLH-ncMP4PxtSCfBUw/viewform?embedded=true
  Layer 1
  Đăng Nhập Danh mục
  Trang web này sử dụng cookie và yêu cầu dữ liệu cá nhân nhằm nâng cao trải nghiệm duyệt web.