fbpx

Tiểu sử

Học vấn: Cử nhân Ngôn Ngữ Anh, ngành phụ Sư Phạm, Giáo dục Đặc Biệt, Văn Học và Ngôn Ngữ Phần Lan. Ngôn ngữ: Phần Lan, Anh, Thụy Điển (Nhật, Đức, Ireland cơ bản). Kinh nghiệm giảng dạy: Đào tạo Giáo viên (1 năm), tạo và dạy các khoá học trực tuyến. Điểm mạnh: Sáng tạo, thân thiện, vui vẻ, siêng năng. Sở thích: Chơi game, hội họa, tranh, và chạy bộ. Fun fact: sưu tầm sách về ngôn ngữ, ngôn ngữ học và giảng dạy.

Các khóa học của giáo viên

Không tìm thấy khóa học.

Xóa tất cả
Layer 1
Đăng Nhập Danh mục
Trang web này sử dụng cookie và yêu cầu dữ liệu cá nhân nhằm nâng cao trải nghiệm duyệt web.