fbpx

Tiểu sử

Học vấn: Cử nhân Ngôn Ngữ Anh, Sư Phạm và Giáo Dục Thể Chất. Ngôn ngữ: Phần Lan, Anh, Thụy Điển (Hàn Quốc và Tây Ban Nha cơ bản). Kinh nghiệm giảng dạy: Dạy xiếc (4 năm), Dạy thay (2 năm), các khóa học và trại “Tắm Ngôn Ngữ”, tạo và dạy các khoá học trực tuyến, đào tạo giáo viên (1 năm). Điểm mạnh: Sự tổ chức, đáng tin cậy, năng động và khéo léo. Sở thích: Xiếc, âm nhạc, du lịch và nhiếp ảnh. Fun fact: Tôi có thể liếm khuỷu tay của mình.

Các khóa học của giáo viên

Không tìm thấy khóa học.

Xóa tất cả
Layer 1
Đăng Nhập Danh mục
Trang web này sử dụng cookie và yêu cầu dữ liệu cá nhân nhằm nâng cao trải nghiệm duyệt web.