fbpx

Tiểu sử

Học vấn: Cử nhân Ngôn Ngữ Anh và Sư Phạm, ngành phụ Ngôn Ngữ Tây Ban Nha. Ngôn ngữ: Phần Lan, Anh, Tây Ban Nha và Thụy Điển.
Kinh nghiệm giảng dạy: Đào tạo Giáo viên (1 năm), tạo và giảng dạy các khoá học trực tuyến. Điểm mạnh: Thu hút, các kỹ năng xã hội và định hướng nhóm. Sở thích: Thể thao, diễn xuất và chơi đàn ghi ta. Fun fact: bắt đầu sự nghiệp giảng dạy và EduTraveling hồi trung học.

Các khóa học của giáo viên

Không tìm thấy khóa học.

Xóa tất cả
Layer 1
Đăng Nhập Danh mục
Trang web này sử dụng cookie và yêu cầu dữ liệu cá nhân nhằm nâng cao trải nghiệm duyệt web.