fbpx

Tiểu sử

Cô Eija Leskinen có chuyên môn về 8 bộ môn (giáo dục tiểu học, giáo dục đặc biệt, lớp học may vá, nghệ thuật, kịch nghệ, giáo dục sức khoẻ, xử lý dữ liệu, tiếng Phần). Cô đã tổ chức nhiều dự án về nghệ thuật và văn hoá trong suốt quá trình dạy học tại trường và tại thị trấn của cô. Cô Eija soạn học liệu điện tử đầu tiên vào năm 1999. Cô Eija cũng đã kết hợp với đồng nghiệp hoàn thiện 2 bộ tài liệu hướng dẫn về nghệ thuật cho giáo viên. Thêm vào đó, cô cũng tự viết một cuốn sách và chỉnh sửa một cuốn sách khác đều có chủ đề về Phương Pháp Học Chủ Động. Cô cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ cho học sinh. Phương Pháp của Phần Lan về việc Học Chủ động được thiết kế bởi Teija và Eija tạo ra nhiều khoá học điện tử về chủ đề này cho giáo viên. Các cô cũng phụ trách đào tạo giáo viên thông qua các hội thảo thực nghiệm về học chủ động tổ chức thường xuyên

Các khóa học của giáo viên

New
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ: ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP Từ góc nhìn của nhà giáo Ngữ cảnh: Môi trường học tập an toàn cho tr...
1 Bài giảng
2 giờ
Thêm vào Yêu thích
350.000 đ
Layer 1
Đăng Nhập Danh mục
Trang web này sử dụng cookie và yêu cầu dữ liệu cá nhân nhằm nâng cao trải nghiệm duyệt web.