fbpx

Hội thảo giới thiệu: KHÓA HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN HIỆN TƯỢNG – PBL (Phenomenon-Based Learning)

Ngày hội thảo: 03/11/2021 6:00 chiều
Mật khẩu: nordickivi
Tham gia bằng trình duyệt Tham gia bằng Ứng dụng Zoom
Layer 1
Đăng Nhập Danh mục
Trang web này sử dụng cookie và yêu cầu dữ liệu cá nhân nhằm nâng cao trải nghiệm duyệt web.