fbpx

Emmi Keisala

EduEffect

Cử nhân Ngôn Ngữ Anh và Sư Phạm

Emmi Hopopainen

EduEffect

Cử nhân Ngôn Ngữ Anh và Sư Phạm, ngành phụ Giao Tiếp Đa Văn Hóa và Ngôn Ngữ Tây Ban Nha

Emmi Hagman

EduEffect

Cử nhân Ngôn Ngữ Anh và Sư Phạm, ngành phụ Ngôn ngữ Tây Ban Nha

Kristóf Fenyvesi

Tiến sĩ

nhà nghiên cứu về STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học), Phương pháp học chéo, đa lĩnh vực và văn hoá đương đại tại Viện nghiên cứu phát triển giáo dục thuộc Đại học Jvväskylä – thành viên của Nhóm nghiên cứu sáng tạo môi trường học tập và Nhóm nghiên cứu về giáo dục, đánh giá và học tập.

Layer 1
Đăng Nhập Danh mục
Trang web này sử dụng cookie và yêu cầu dữ liệu cá nhân nhằm nâng cao trải nghiệm duyệt web.